Reklamačný poriadok


Zrušenie nákupu

1.   Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená.

2.   Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.

3   Dbajte, prosím, na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili kópiu faktúry, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu.

4.   Boli by sme radi, keby ste nám napísali, z akého dôvodu Vám výrobok nevyhovuje (nie je to ale podmienkou pre vrátenie peňazí).

5.   V prípade, že dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám obratom vrátime poštovou poukážkou alebo na Vami zadaný účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


Reklamácie

1.   Vyššieuvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný alebo poškodený tovar. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Ak reklamáciu uplatňujete po uplynutí 7-dňovej lehoty, prosíme Vás, aby ste sa s nami najskôr telefonicky spojili na tel. čísle 0905 254 219, 0905 606 870. Mailom na adrese: www. prohockey.sk

2.   PROHOCKEY, s.r.o. zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci.

3.   Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).

4.   Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať PROHOCKEY, s.r.o. kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.


Škody vzniknuté počas dopravy

1.   PROHOCKEY s.r.o. zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.

2.   Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane.


Záruka

1.   Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.

2.   Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.


Upozornenie!

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.