Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákona č. 118/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.


Údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu

Poskytovateľom služieb je PROHOCKEY s.r.o., Ružinovská 4, 821 01 Bratislava.

IČO: 36 819 255

Spoločnosť PROHOCKEY s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 47423/B


Objednávka

1.   Tovar si môžete objednať pridaním tovaru do virtuálneho košíka a následným správne vyplneným objednávacím formulárom.

2.   Tovar je možné objednať aj telefonicky tel. čísle 0905 254 219, 0905 606 870 alebo mailom na adrese: obchod@prohockey.sk

3.   Objednávku je možné zrušiť telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach, alebo mailom na adresu: obchod@prohockey.sk

4.   Vašu objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od uskutočnenia platby. Vyzvite nás mailom alebo telefonicky a my Vám vrátime peniaze na Vami zadaný účet alebo poštovou poukážkou.


Telefonické a e-mailové objednávky

Ak objednávate telefonicky, alebo e-mailom, zaplatíte bankovým prevodom. Viac informácií nájdete v sekcii „Platba“ nižšie v texte.


Platba

Možnosti platby ktoré poskytujeme na stránke www.prohockey.sk

1.   Pri prevzatí zásielky – na dobierku

2.   Vopred bankovým prevodom na č.ú. 2621078467/1100

* Ak objednávate cez telefón, alebo e-mail uveďte v poznámke k platbe svoje meno a číslo objednávky

3.   CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami: VISA, MASTERCARD, Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v SKK. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.


Bankové údaje na medzinárodnú platbu zo zahraničia

TAX Reg. No: 36 819 255
VAT ID: SK2022440882

Bank details: Tatra banka, a.s. 2621078467/1100
IBAN: SK
SWIFT:TATRSKBX


Dodacie a platobné podmienky

Termín dodania je 3 - 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

V prípade platby vopred je objednávka prijatá po pripísaní platby na náš účet.

Pri poslaní tovaru prepravnou spoločnosťou UPS si Účtujeme NASLEDOVNÉ POPLATKY:

  •  Slovensko – dobierka 4,- €
  •  Česká republika - dobierka 8,- €
 

Predávajúci sa zaväzuje:

1. Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej cene

2. V prípade že sa tovar momentálne nenachádza na sklade Vás budeme kontaktovať a dohodneme si nový termín dodania tovaru.

3. Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Prevziať objednaný tovar

2. Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.


Zrušenie nákupu

1.   Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená.

2.   Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.

3   Dbajte, prosím, na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili kópiu faktúry, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu.

4.   Boli by sme radi, keby ste nám napísali, z akého dôvodu Vám výrobok nevyhovuje (nie je to ale podmienkou pre vrátenie peňazí).

5.   V prípade, že dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám obratom vrátime poštovou poukážkou alebo na Vami zadaný účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


Reklamácie

1.   Vyššieuvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný alebo poškodený tovar. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Ak reklamáciu uplatňujete po uplynutí 7-dňovej lehoty, prosíme Vás, aby ste sa s nami najskôr telefonicky spojili na tel. čísle 0905 254 219, 0905 606 870. Mailom na adrese: www. prohockey.sk

2.   PROHOCKEY, s.r.o. zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci.

3.   Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).

4.   Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať PROHOCKEY, s.r.o. kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.


Škody vzniknuté počas dopravy

1.   PROHOCKEY s.r.o. zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.

2.   Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane.


Záruka

1.   Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.

2.   Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.


Upozornenie!

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.